Услуги

Екипът на „Център за Европейски Технологии и Проекти” предоставя на клиентите си цялостен пакет от услуги за разработване на техни проекти за финансиране на дейности по Оперативните програми:

1. Предпроектно проучване:

 • осигуряване на актуална и подробна информация за текущи и предстоящи програми;
 • цялостно консултиране относно изискванията на националните и международните финансиращи програми, вкл. преглед и анализ на онази част от европейското законодателство, което е в пряка връзка с Вашия проект;
 • оценка и анализ на възможностите за финансиране на инвестиционни проекти от европейски и национални донорски програми;
 • преглед на националното законодателство и действащите ПМС във връзка с усвояването на средствата от европейските структурни фондове и други донорски програми;
 • подпомагане при осъществяване на контакти с дружества/организации, предоставящи техническа подкрепа за подготовката и изпълнението на дейности от проекта;
 • помощ при определянето на най-подходящия източник за финансиране на проектната идея на клиента.


2. Разработване на проектното предложение:

 • събиране на нужната информация за разработването на проекта;
 • професионално и отговорно описване на проектната идея в рамките на проекта;
 • консултации и подготовка на нужните документи за кандидатстване,  което включва:
  • заявление за подпомагане;
  • бизнес план;
  • консултантски услуги по избор на доставчик на оборудване (конкурс, избор на доставчик, подготовка на предварителен договор);
  • допълнителни декларации;
  • попълване на апликационната форма;
 • подготовка на инвестиционен проект;
 • съдействие за извършване на соларен одит;
 • изработване на логическа матрица на проект;
 • цялостно съдействие по време на оценката на проекта.

3. Управление и изпълнение на спечелените проекти.