За нас

Сдружение „Център за Европейски Технологии и Проекти” е създадено с предмет на дейност: разработване и управление на проекти за финансиране по европейски програми, разработването на бизнеспланове, посредничество при търсене и намиране на инвестиционен капитал, стабилизационно управление на рискови активи и дейности, разработване на екопроекти, изграждане и внедряване на системи за управление на риска, създаване на каталози с икономически и информационни бази данни, провеждане на икономически, финансови, социологически, политически и други специализирани изследвания и анализи, за собствени нужди и с търговска цел, разработване и управление на социални проекти, хосписи, дневни центрове и други, разработване и управление на проекти в областта на опазване на околната среда, биопроизводството и екопроизводството, събиране и поддържане на информационни масиви за национални и международни програми, проекти и източници на финансиране.

     Сдружението извършва комплексни консултантски услуги за:

 • разработване и управление на проекти за финансиране на дейности по европейски фондове;
 • разработване, внедряване и усъвършенстване на системи за добри производствени и земеделски практики;
 • разработване, внедряване и усъвършенстване на системи и стандарти за безопасност на храни (HACCP, IFC, ISO 22 000:2005);
 • разработване, внедряване и усъвършенстване на системи за фирмено управление от фамилия ISO (9001:2000, 14 001:1996, 18 001:2002);
 • провеждане на обучителни курсове, информационни семинари, конференции, презентации и други;
 • попълване и разработване на бизнеспланове за проекти на земеделски производители, професионално консултиране по бизнесуправление, планиране и кредитиране на дейности в областта на селското стопанство и преработващата промишленост;
 • организиране съвместно с лицензиран Център за професионално обучение на курсове за професионална квалификация и ключови компетентности;

 ГЛАВНАТА НИ ЦЕЛ е, с професионална работа и с реални резултати, да увеличаваме доверието и удовлетвореността на нашите клиенти, утвърждавайки се като компетентен и полезен консултант и бизнес-партньор.

НАШАТА МИСИЯ Е ДА РЕАЛИЗИРАМЕ УСПЕШНО ДОБРИТЕ ИДЕИ! Стремим се да поддържаме устойчивост и високи темпове на растеж във всяка една сфера, където работим, като насочваме и подпомагаме клиентите си да управляват чрез качество.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

ЗАЩОТО:

 • основната ни цел е да осигурим решения и да създадем условия за значителен бизнес растеж на нашите клиенти;
 • организираме и осъществяваме консултантските и бизнеспроекти според възможностите и нуждите на всеки клиент;
 • планираме изпълнението на нашите проекти, което ни дава възможност да ги изпълняваме според поставените цели, предвидения бюджет и време;
 • в процеса на консултациите и на съвместната ни работа обучаваме персонала на клиентите по изпълнението на проекта, с което гарантираме ефективното му функциониране и управление в последствие;
 • оставаме с нашите клиенти и след приключване на проектите, когато това е поискано от нас или при необходимост за продължаване и усъвършенстване на конкретната дейност или за защита интересите на клиента;

НАШИЯТ ОПИТ:

С участието на наши специалисти са реализирани следните проекти:

 • разработени и реализирани над 10 проекта по европейски и национални програми;
 • изградени и внедрени над 200 НАССР-системи на фирми от целия спектър на хранителния бранш /производители, търговци, заведения за обществено хранене и други/ в регионите Велико Търново, Сливен, Русе, Плевен, Видин, Белоградчик, Стара Загора, Бургас, Търговище, Ямбол, Троян, Пампорово, Варна, Разград, Казанлък, София и други; Сред нашите клиенти са: вериги заведения за бързо хранене и търговски вериги, млекопреработващи и месопреработващи предприятия във Велико Търново, Свищов, Русе и Габрово, цехове за производство на безалкохолни напитки и фурни в Сливен, 15 кафе-барове във Велико Търново, Русе, Видин, София, Сливен, Бургас, Стара Загора, дискотеки в Русе и Велико Търново, детски градини и ясли в Бургас, Русе, Сливен, Бяла, Котел, Жеравна, ресторанти в Русе, Велико Търново, Горна Оряховица, Варна, Слънчев бряг, семейни хотели във Велико Търново, Арбанаси и Русе, хотелски комплекси в Пампорово, Чепеларе, Варна, Бургас, Троян, и други;
 • сред нашите клиенти за изграждане на НАССР-системи и Системи за управление на качеството по ISO-стандарти са и редица български общини – Бяла, Ценово, Котел, Кнежа, Болярово, Самуил...
 • регулярно провеждаме  специализирани семинари по промени в законодателството и браншови презентации.

     Сдружение „Център за Европейски Технологии и Проекти” може да бъде полезно в осъществяване на консултации, разработване и управление на проекти по следните оси и мерки, включени в Оперативните програми:

* „Развитие на селските райони”
* „Конкурентноспособност” 
* „Развитие на човешките ресурси” 

* Aко имате идеи и желание да използват възможностите, които ЕС предоставя на бизнеса за кандидатстване по Европейските фондовe, Сдружение "Център за Европейски Tехнологии и Проекти" е на разположение да обсъди с Вас идеите Ви за проекти и възможностите за участие по европейските програми.
Можем да ви предоставим възможност успешно да кандидатствате за участие в различни финансиращи програми на ЕС - формулиране на идеите в успешни проекти, практически указания и съвети по подготовката, разработване, аргументиране и представяне на проектите и избягване на често срещани грешки, последващо изпълнение и отчитане на проектите, както и индивидуални консултации на всяка фирма с конкретни препоръки и съвети.
Ако тези програми и схеми за финансиране Ви интересуват или други, които не са споменати, ще се радваме да можем да Ви помогнем!